top of page

טרילוס

תיאור:
אתגר חשיבה מהנה וממכר , המשחק מכיל 60 כרטיסי אתגר ברמת קושי עולה. המשחק מתאים לטווח גילאים רחב מאד החל מגיל 6 וכולל מבוגרים.

מטרת המשחק
על השחקן להניח את חמשת חלקי הפאזל על לוח האתגר כך שכל עיגול על הלוח יהיה מכוסה ע"י גלגלי שיניים בצבע שלו. לכל אתגר יש פתרון אחד בלבד.

מהלך המשחק
בוחרים כרטיס, מניחים את חמשת חלקי הפאזל בהתאמה לצבעים. סיימנו! עוברים לחידה הבאה.

גיל: 6 + 

מס' שחקנים: 1 + (המשחק מתאים ל 2 שחקנים המנסים לפתור ביחד). 

מק"ט: 2369H

תכולת המשחק:

חוברת עם 60 אתגרי חשיבה

5 חלקי פאזל

הוראות + פתרונות.

מיומנויות נרכשות: 

ראייה מרחבית

חשיבה לוגית.

הוראות המשחק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page