top of page

טריפליקה

תיאור:

טריפליקה הוא משחק חשיבה  ל 2 -4 שחקנים. המשחק מתאים לגיל 7 ומעלה. המשחק משלב מזל וחשיבה אסטרטגית.

מטרת המשחק
השחקן הראשון שיצליח להשיג 5 קלפי צורות סודיות ינצח במשחק.

הכנת המשחק
מערבבים את חפיסת הקלפים. לאחר הערבוב כל שחקן מקבל 3 קלפי משחק וקלף מטרה אחד. (על השחקן להקפיד שהשחקנים האחרים אינם יודעים מהי הצורה המופיעה על קלף המטרה שלו) פותחים על השולחן 3 קלפי משחק (במשחק ל 2 שחקנים), את יתרת קלפי המשחק מניחים בערימה בצד אחד של הקלפים הפתוחים על השולחן, ואת ערימת קלפי המטרה מניחים בצד השני.

מהלך המשחק

שחקן בתורו מניח קלף על אחד משלושת הקלפים הפתוחים במרכז. המטרה ליצור רצף של 3 קלפים בשורה או באלכסון בהם מופיעה הצורה של קלף המטרה שלו. לאחר כל תור השחקן משלים ל 3 את מספר הקלפים בידו.

המידה ושחקן הצליח ליצור רצף של 3 קלפים בהם מופיע הצורה בקלף המטרה שלו בשורה או באלכסון הוא יחשוף את קלף המטרה ויניח אותו על השולחן כשפניו כלפי מעלה.

השחקן יקח קלף מטרה חדש.

השחקן הראשון שיצבור 3 קלפי מרה - ינצח במשחק.

גיל: 7 + 

מס' שחקנים: 2 - 4 

תכולת המשחק:

60 קלפי משחק

36 קלפי מטרה

חוברת הוראות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page