top of page

פינות

תיאור:

משחק קלפים בקצב מהיר ל 2-5 שחקנים

מטרת המשחק
 להניח ראשון את כל הקלפים שלי על קלף המטרה במרכז השולחן.

מהלך המשחק
מ על כל המשתתפים להניח קלף מהקלפים הפתוחים מולם על כל המטרה. (השחקנים משחקים בו זמנית ללא תור). חייבת להיות התאמה מוחלטת בצורה ובצבע של אחת מפינות הקלף המונח לצורה ולצבע שבמרכז קלף המטרה.

גיל: 6 + 

מס' שחקנים: 2 - 4

תכולת המשחק:

96קלפי משחק

חוברת הוראות.

מיומנויות נרכשות: 

ראייה חזותית

מהירות תגובה

הוראות המשחק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page