top of page

10 אותיות

תיאור:

10 אותיות הוא משחק קלפים מהיר ומהנה ל-2–6 שחקנים.

המשחק מתאים לגילאי 6 ומעלה, מפתח ראייה מרחבית, תגובה מהירה וזיהוי של אותיות ומילים.

מטרת המשחק
לגעת ראשונים בקלף המתאים לכל משימה ולצבור כמה שיותר קלפים.

מהלך המשחק
 

כל השחקנים משחקים במקביל ומנסים למצוא קלף מתאים.

כאשר כל השחקנים מוכנים, הופכים את הקלף העליון בערימת הקלפים, ומניחים אותו במרכז השולחן - מתגלים שבעת הפריטים של קלף זה.

במקביל כל השחקנים רואים את 3 האותיות על גב הקלף הבא בתור. (זה שנמצא כעת בראש ערימת הקלפים.

כל שחקן מנסה לאתר במהירות בקלף שנפתח פריט ששמו מתחיל באחת משתי האותיות האדומות המופיעות על גב הקלף הבא בתור.

השחקן הראשון שמניח את ידו על הקלף הפתוח ומכריז את שם הפריט שמתחיל באחת משתי האותיות זוכה בקלף.

המשחק ממשיך באותו אופן עם יתר הקלפים שבערימה.

אם אין אף פריט תואם לאותיות האדומות שבגב הקלף הבא בתור פותחים קלף נוסף, השחקן שזוכה יזכה בשני קלפים.

השחקן שצבר הכי הרבה קלפים – מנצח במשחק.

אפשרות משחק ברמת קושי גבוהה יותר. משתמשים ב 3 האותיות שבגב הקלפים וצריך למצוא 2 פריטים שמתחילים ב 2 מתוך 3 האותיות שיופיעו בגב הקלף העליון.

גיל: 6+ 

מס' שחקנים: 2 - 4

תכולת המשחק:

60 קלפי משחק

חוברת הוראות.

מיומנויות נרכשות: 

ראייה מרחבית

מהירות תגובה

זיהוי של אותיות ומילים

הוראות המשחק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page