top of page

פלייסיט

תיאור:

משחק חשיבה ייחודי ל 1 - 2 שחקנים, מתאים לגיל 7 ומעלה

המשחק מפתח ראייה מרחבית, התמצאות במרחב - הכרת היטל צד ומבט על, היגיון ותיכנון.

מטרת המשחק
בכל חידה מופיע לוח ועליו ממוקמים גשרים משתי נקודות מבט שונות, המטרה היא למצוא את הגשרים המתאימים ולהניח אותם על הלוח כך שיראו בדיוק כמו בכרטיס החידה.

מהלך המשחק
בוחרים חידה, כל חידה מורכבת משני חלקים, פותחים את החוברת בחידה הנכונה, על החידה יופיעו נקודת המבט שממנה מסתכלים ומיקום החלקים על הלוח מנקודת המבט של הכרטיס.

בוחרים את הגשרים המתאימים לפי כרטיס החידה.

מניחים את הגשרים על הלוח בהתאם למיקום שבו הם צריכים להיות ממוקמים.

בודקים בחוברת הפתרונות, וממשיכים לחידה הבאה.

גיל: 7 + 

מס' שחקנים: 1  - 2 שחקנים.

מק"ט: 2360H

תכולת המשחק:

 44 אתגרי חשיבה

21 גשרים ב 3 צבעים שונים וגדלים שונים.

הוראות + פתרונות.

מיומנויות נרכשות: 

ראייה מרחבית.

התמצאות במרחב - הכרת היטל צד ומבט על.

היגיון ותיכנון.

הוראות המשחק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פלייסיט.jpg
bottom of page